Loomeviisi selle aasta õppeperiood pikeneb kuni 19. juunini ja neil õpilastel, kellel praegu e-õpet ei toimu, saavad praegused tunnid teha kontakttundidena kokkuleppel õpetajaga kuni 19. juunini.