LAULU-MÄNGUSTUUDIO

Laulu-mängustuudiosse ootame 3-6 aastaseid lapsi.
Tegevused on mängulised ja täis lusti. Laps on kogu tunni vältel haaratud huvitavatesse muusikalistesse tegevustesse, mille läbi areneb tema julgus, väljendusrikkus, keskendumisoskus, viisipidamine ja loovus.
Laps laulab oma õpetaja laule ja teisi vahvaid lastelaule ning mängib Orffi instrumentaariumil. Laulu-mängutundi on põimitud loovliikumine, draamaõpetus ja muusika kuulamine. Lapsed on tegevuses 45 minutit ja pärast on veel aega rahulikult mängida ning riietuda. 
Lapsel on võimalik osaleda 6-15 liikmelises muusikaringis.