SOLFEDŽO

Solfedžo on muusikakeel, mille mõistmiseks on vaja tunda noodikirja. Rütmide, harmoonia ja kõrguste tajumine, kuulamine ja kirjutamine teeb muusikakeele mõistmise lihtsamaks.
Solfedžo kursus on mõeldud igas vanuses ja erinevate muusikaliste oskustega huvilistele, kes soovivad aru saada noodikirjast või end muusikas täiendada.

Solfedžotund toimub 1 kord nädalas kogu hooaja vältel.

Tunnis kasutame noodivihikuid, pliiatseid, aga ka noodistamisprogramme.

Laste solfedžo on mänguline ja lõbus, kuid tõhus :)

Läbitavad teemad:

  • noot-paus-vältus
  • takt ja taktimõõdud
  • rütmid
  • noodijoonestik-noodivõti-noodinimed
  • oktavid
  • diees-bemoll-bekaar
  • helistike süsteem – kvindiring
  • intervallid
  • akordid
  • tempo – dünaamika – artikulatsioon