SOLISTIÕPE LASTELE

Solistiõpe tähendab hääle treenimist läbi erinevate vokaaltehnikate. Laulutunnis õpime ka elementaarset muusikateooriat, arendame harmooniatunnetust ja improvisatsiooni oskust. Laulame lähtuvalt sinu vokaaltehnilisest vajadusest, loomingulisusest ja isikupärast.

Solistiõpe 4-12 aastastele toimub kuni kahekesi tunnis. Kujundame laulu läbi hääleseade, teksti, rütmi-, stiili-, ja fraasitunnetuse ning loomingulisuse.